مجید دهبیدی‌پور

رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف

وحید شیرازی

مشاور سرمایه‌گذاری و مالی

میثم زرگرپور

مشاور و مسئول توسعه بازار

علی‌اکبر فائق

مشاور فروش و برندینگ

سید ابراهیم دراجی

مشاور حقوقی

علیرضا عبادوز

مشاور دیجیتال مارکتینگ