آویتا

مأموریت ما تولید، ارزش آفرینی و نو آوری در حوزه تجهیزات پزشکی و توانبخشی با تاکید بر بهبود زندگی انسانهاست

آیوتک

هوشمند سازی برای سازمان‌ها و ساختمان‌ها

رستینو

اراایه جدیدترین تکنولوژی¬ها بر بستر اسباب¬بازی¬ها جهت افزایش هوش کودکان و پایش سلامت روان

آسوده

نرم افزار مدیریت پروژه، پرسنل و همکاری تیمی و مدیریت کارها

قبضینو

قبضینو، سامانه استعلام و پرداخت هوشمند

مدتور

یک کلیک تا سلامتی