شتابدهنده شریف سعی دارد با محقق ساختن موارد زیر جایگاهی مستحکم و فاخر در فضای کارآفرینی کشور برای خود ایجاد نماید
  • تبدیل شدن به گزینه اصلی دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف جهت دریافت خدمات شتابدهی کسب و کار

  • ایجاد زیرساخت حمایتی جهت کاهش ریسک شکل‌گیری کسب و کارهای نوپا برای دانشجویان و فارغ التحصیلان

  • فراهم نمودن برنامه‌ی شتابدهی تخصصی کسب و کار در صنایع مختلف متناسب با نیازهای کشور و بازار

  • تبدیل شدن به عنصر کلیدی در فضای کارآفرینی کشور