اگر دنبال روش های نوین سرمایه گذاری می گردید:

پیشتاز بودن یک عمل تصادفی نیست. ریسک‌پذیری شما در تعیین جایگاه آینده‌تان بیشترین نقش را دارد. سرمایه‌گذاری در مراحل اولیه‌ی ایجاد یک کسب و کار موفق پیشنهاد ما برای شماست. ما شما را برای سرمایه‌گذاری در استارت آپ های ستاک راهنمایی می‌کنیم.

فرم ثبت سرمایه‌گذار