در صورتی که  مایل به همکاری با یکی از استارتاپ های شتابدهنده شریف هستید فرم را پر نمایید 

ثبت رزومه

Step 1 of 11 - تکمیل اطلاعات شخصی