Accelerator-(1).pngسایت

شتاب‌دهنده شریف

شتاب‌دهنده شریف به عنوان نخستین شتاب‌دهنده دانشگاهی ایران، فعالیت خود را به طور رسمی از ابتدای سال ۱۳۹۳ برای پرورش ایده‌های خلاقانه دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف آغاز کرده است. این شتاب‌دهنده از استارتاپ‌های مبتنی بر فناوری در حوزه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات، فنی و مهندسی و سخت‌افزاری حمایت می‌کند. این حمایت‌ها در قالب بسته خدمات شامل ارائه مشاوره، آموزش، تخصیص فضای استقرار اداری، ارائه خدمات کارگاهی و آزمایشگاهی برای توسعه محصول، پرداخت بذرمایه تا سقف ۲۵ میلیون تومان و فراهم آوردن امکان دسترسی به شبکه سرمایه‌گذاران، کارآفرینان و شرکای صنعتی برای استارتاپ‌ها است.

رسالت کاری شتاب‌دهنده شریف بر کاهش ریسک آغاز کسب‌وکار برای تیم‌های مستعد و دانشی استوار است و تلاش می‌شود تا استارتاپ‌ها در آغاز به کار خود در فرایند شتاب‌دهی در مدت زمان ۳ تا ۹ ماه بر روی توسعه فناوری و محصول متمرکز شوند.

ارائه نیازمندی‌های روز صنعت و بازار برای ترغیب دانشجویان به فعالیت در راستای رفع نیازمندی‌های روز کشور از طریق رویدادهای آموزشی از دیگر محورهای فعالیت شتاب‌دهنده شریف است.

خانواده بزرگ استارتاپی ما

خانواده بزرگ استارتاپی ما

فعالیت‌های شتاب‌دهنده شریف از آغاز تا کنون

فعالیت‌های شتاب‌دهنده شریف از آغاز تا کنون
s8

0 +

ایده‌های ثبت شده
s9

0 +

جلسه ارزیابی
s10

0 +

تیم های خارج شده
s2

0

تیم‌های های خارج شده موفق
s1

0

میلیون تومان، میانگین سرمایه جذب شده
s7

0

تیم‌های سرمایه‌گذاری شده
s5

0

میلیارد تومان، میانگین ارزشگذاری
s4

0+

نفر ساعت، میانگین مشاوره و کارگاه آموزشی در سال
s6

0

میانگین درصد سهام واگذار شده