پنج شرکت امنیت سایبری که باید بشناسید

همانند سرمایه گذاران تازه کار، تیم بررسی ارتباطات جانبی در رایانه نیز سالانه به جست و جوی تعداد زیادی از ...

از قربانی کردن آینده‌ با چسبیدن به گذشته‌تان دست بکشید

در این مقاله مهمترین درس هایی که شما می توانید از گذشته‌تان یاد‌بگیرید وجود دارد. جیسون فیفر (نویسنده مجله) من ...

بهترین شیوه ها برای همکاری با استارتاپ ها

با توجه به افزایش فناوری های جدید که درحال ایجاد اختلال در صنعت هایی مثل بیمه و خدمات مالی می‌باشد، ...