گزارش استارتاپ تریگر هفت – روز ششم

گزارش روز ششم هفتمین دوره رویداد استارتاپ تریگر-استارتاپ سبا ۱روز پنج‌شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۶، ششمین روز هفتمین دوره استارتاپ تریگر- ...

گزارش استارتاپ تریگر شش

ششمین رویداد استارتاپ تریگر از یکشنبه ۱۵ اسفند تا جمعه ۲۰ اسفند به مدت ۶ روز در دانشگاه صنعتی شریف ...