مجید دهبیدی‌پور

آقای دهبیدی‌پور دانش آموخته هوافضا دانشگاه صنعتی شریف می‌باشد و در سازمان‌های مطرحی مدیریت کارآمدی را بر عهده گرفته اند از جمله :

  • عضو هیئت‌مدیره‌ی شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملت
  • بنیان‌گذار مرکز شتابدهی شریف
  • مدیر مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف
  • مدیر مراکز رشد و کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف

مؤسس و عضو هیئت‌مدیره‌ی صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر شریف

Majid-Dehbidipor