۱۲۲۱۷۵۴۸۵۴۰۴۳۳۸۰۵۱۲۵

سید حمیدرضا حسینی

سمت: سرپرست شتاب‌دهنده پارک علم‌وفناوری شریف

شبکه های اجتماعی

توضیحات مختصر

 سید حمیدرضا حسینی فارغ‌التحصیل کارشناسی‌ارشد مهندسی شیمی از دانشگاه صنعتی‌شریف است.  ایشان از سال ۹۳ در شتاب‌دهنده پارک علم‌وفناوری شریف و دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتی‌شریف فعالیت داشته و در حال حاضر سرپرستی شتاب‌دهنده پارک علم‌وفناوری شریف را عهده‌دار می‌باشد.

سابقه فعالیت

  • سوابق تحصیلی و علمی
    • کارشناسی‌ارشد مهندسی شیمی
  • سوابق عضویت تشکل و انجمن
    • کارشناس‌ارشد دفتر توسعه بازار و انتقال فناوری دانشگاه صنعتی‌شریف در حوزه نفت ، گاز و پتروشیمی
    • مسئول ارزیابی ایده و تولید محتوا شتاب‌دهنده پارک علم‌وفناوری شریف