۱

مونا ناصری

سمت: مشاور

شبکه های اجتماعی

توضیحات مختصر

دقیق، منظم، حواس‌جمع، باهوش، با قدرت مدیریت بالا. خانم ناصری مدیر سابق مجموعه شتابدهنده و ستاک هستند. و هم اکنون به عنوان مشاور در کنار مجموعه حضور دارند. توانایی خارق العاده ای در منظم نگاه داشتن و سازمان‌دهی مجموعه دارند و می‌توانند افراد مختلف با استعداد های متنوع را کنار هم جمع کنند. فرصت دادن به بقیه و مهم انگاشتن همه افراد از ویژگی‌هایست که در کمتر جایی جز ستاک پیدا می‌کنید. و در یک کلام اگر از طرف خانم ناصری به شما فرصت همکاری پیشنهاد شد بهتر است قبل از فکر کردن این پیشنهاد را بپذیرید.

سابقه فعالیت