ثمین سهیلی

مشاور UX

وحید شیرازی

مشاور سرمایه‌گذاری و مالی

علی‌اکبر فائق

مشاور فروش و برندینگ

سید ابراهیم دراجی

مشاور حقوقی

علیرضا عبادوز

مشاور دیجیتال مارکتینگ

علی عباسی

مشاور

حامد حدادی

مشاور