default

توضیحات بیشتر

آتی‌بوم در مدیریت آپارتمان همراه مدیر ساختمان می‌شود تا هزینه‌های مشترک و شارژ فکر شده‌تر از قبل سامان پیدا کند و کاملا شفاف به ساکنین ارائه شود. علاوه بر این، گروهی از نظافت‌کاران حرفه‌ای را گرد هم آورده ‌است تا نظافت خانه‌ها و ساختمان با یک برنامه مشخص و حرفه‌ای‌تر و طی مدت زمان کوتاه‌تر، انجام شود.

رسالت آتی‌بوم این است که نیازهای پردردسر خانه‌داری و مدیریت آپارتمان مسکونی را شناسایی کند و با پرداخت وقت و انرژی‌ای که ساکنین و مدیران در این روزگار پر مشغله ندارند، بهترین راه‌حل‌ها را برای این نیازها ارائه ‌دهد.