default

توضیحات بیشتر

استارتاپ آروینو در حوزه گردشگری خلاق فعالیت می‌کند. زمینه اصلی فعالیت ما، گردشگری تجربه محور می‌باشد. شما در این پلتفرم امکان این را دارید که تجربیات و تفریحات جدید و متفاوتی را ببینید، انتخاب کنید و به گونه‌ای متفاوت آن‌ها را انجام دهید. در این پلتفرم این امکان وجود دارد تا شما با افراد با مهارت و میزبانان محلی ارتباط بگیرید و یا اگر می‌توانید تجربه جدیدی خلق کنید به عنوان یک میزبان کسب درآمد نمایید.

همچنین در این پلتفرم شما می‌توانید سفرها و تجربیات لذت بخش خود را با دیگران به اشتراک بگذارید.