default

توضیحات بیشتر

اتاق‌های تمامی هتل‌ها و اقامتگاه‌های کشور و کشورهای همسایه می‌توانند بازار اصلی پلتفرم آیوتک باشند که در حدود پانصد هزار اتاق را شامل می‌شود و همچنین تمامی کلید و پریزهای ساختمان‌ها می‌توانند بازار سخت‌افزار ایوتک باشد 

تیم آیوتک متشکل از دو بنیانگذار و تیم فنی (فعال در داخل و خارج از فضای کار) و همچنین منتورهای مدیریت هتل داری است که تولید کننده و توسعه دهنده پلتفرم جامع هوشمند سازی و ارتباطات اتاق‌های میهمانان هتل می‌باشد که در واقع با در اختیار گذاشتن دامنه ای از سخت‌افزارهای هوشمند سازی ویژه هتل‌ها و همچنین تعدادی نرم‌افزار در تعامل اقامتی منحصر به فرد را برای میهمانان هتل ها فراهم می‌نماید.

آیوتک در زمینه تولید نرم‌افزار و سخت‌افزارهای هوشمند سازی برای شرکت های فعال در این حوزه نیز فعالیت دارد.