default

توضیحات بیشتر

محصول ارائه شده توسط هوشمند ارتباط شریف، با استفاده از تکنولوژی روز IOT ، امکان نظارت مداوم بر سلامتی، فعالیت، مکان و تغذیه‌ی هر دام را فراهم می‌کند. استفاده از این محصول باعث کاهش هزینه‌ی سلامت دام (از طریق پیش‌گیری و تشخیص سریع بیماری‌ها ) و کاهش ریسک حذف دام و افزایش نرخ تولید فرآورده‌های دامی می‌شود. هم چنین هزینه‌های نظارت بر دام کاهش یافته و میزان بازدهی (به دلیل کنترل دقیق شرایط دام ) افزایش می‌یابد. ایده محوری ما در تیم ارتباطات سبز شریف مخابره اطلاعات از طریق سیم‌های برق و ایجاد یک شبکه مخابراتی بر این اساس می‌باشد که می توان آن را به عنوان یک ایده جدید در هوشمندسازی و مدیریت یک سیستم به طور ویژه لامپ‌های یک ساختمان در نظر گرفت.  در واقع از سیم‌های برقی که بخش جدایی ناپذیر هر ساختمانی است به عنوان بستر مخابراتی برای ارسال اطلاعات و در نتیجه مدیریت و برنامه ریزی لامپ‌هایی که می‌تواند در هر قسمتی از یک ساختمان موجود باشد بهره ببریم. برای تحقق این امر، پروتکل های مخابراتی مناسب و کارامد و همچنین لایه‌های فیزیکی و شبکه را طراحی می‌کنیم. همچنین، مدارات الکترونیک جدید و متناسب  برای ارسال و دریافت روی خطوط برق با هزینه پایین نیز طراحی و پیاده سازی می‌کنیم.