default

توضیحات بیشتر

کریستال اولین ابزار اعتبارسنجی هوشمند ایرانی مبتنی بر رفتار مالی افراد است. تمامی افرادی که در خرید یا فروش کالا و خدمات بر اساس اعتبار (چک، سفته و برات و …) فعال هستند میتوانند با اتکا به نمره اعتبار کریستال خود به صورت اعتباری و نسیه خرید خود را انجام داده و بعدا مبتنی بر چک و انواع ضمانت های دیگر بدهی خود را بازپرداخت کنند.

همچنین افرادی که امکان یا علاقه خرید محصولات و خدمات را به صورت نقد از فروشندگان ندارند میتوانند با مشاهده، کنترل و بهبود نمره اعتباری خود به بررسی توانمندی و امکان خرید اعتباری و مدت دار بپردازند. فروشندگان نیز میتوانند با تکیه بر این نمره به انتخاب بهینه بین متقاضیان خرید اعتباری کالاها و خدمات پرداخته و بنابراین کاهش ریسک معاملات خود را کاهش دهند.