default

توضیحات بیشتر

استارتاپ دکتر کلیم، با شناسایی خلاء موجود در صنعت احداث کشور، به عنوان اولین مجموعه دانش بنیان در زمینه مدیریت دعاوی و پیمان در پروژه‌های عمرانی و صنعتی کشور ایجاد شده است.

مشتریان بالقوه ما کارفرمایان، پیمانکاران و مهندسین مشاور شاغل در پروژه‌های عمرانی و صنعتی کشور هستند. ما در این استارتاپ با تهیه و ارائه راهنما‌ها و استانداردها، آموزش‌های مجازی و حضوری، مشاوره‌های تخصصی مجازی و حضوری، و آماده‌سازی اسناد و مدیریت امور دعاوی و پیمان پروژه‌ها، مجموعه‌ای کامل و منسجم را به مشتریان خود ارائه می‌دهیم.

خدمات ارائه شده در دکتر کلیم موجب کاهش قابل توجه اختلافات قراردادی بین ارکان پروژه، مدیریت مناسب‌تر منابع و کاهش زمان و هزینه اجرای پروژه‌های عمرانی و صنعتی می‌شود.