default

توضیحات بیشتر

بعضی از سارقین به‌قصد بازیافت و فروش چدن، دریچه‌ها را می‌ربایند. تولید درپوش منهول با استفاده از کامپوزیت‌های پیشرفته سیمانی (بتن توانمند) پاسخ مناسبی به معضل سرقت دریچه‌های منهول می‌باشد. این دریچه‌ها توان عبور دهی پساب با دبی متوسط بارش در ایران را دارا می‌باشند. ساختار مواد این دریچه‌ها نسبت به بارهای ضربه‌ای مقاوم بوده و در باربر سایش و خوردگی مقاومت شایان توجه ای را از خود به نمایش گذاشته‌اند.