default

توضیحات بیشتر

روبه‌راه یک استارت‌آپ فعال در زمینه هوش مصنوعی است که روی تجهیز کسب‌وکارهای اینترنتی به ابزارهای هوشمند تمرکز کرده است.

استارتاپ رو‌به‌راه  با ابزارهای هوشمندی که توسعه می‌دهد به کسب و کارهای اینترنتی کمک می‌کند تا شناخت بهتری نسبت به مشتریان خود پیدا کرده و ضمن افزایش بهره‌وری فروش، بتوانند رابطه‌ای ارزشمند با مشتریان خود برقرار کنند.

این استارتاپ تاکنون ابزارهای مختلفی برای هوشمندسازی تعامل کسب‌وکارهای اینترنتی با کاربران‌شان توسعه داده که افزونه A/B Test و سامانه توصیه‌گر (پیشنهاددهنده – Recommender) از جمله آنهاست.