default

توضیحات بیشتر

زیمارتا با توجه به دغدغه‌های محیط زیستی این روزهای جهان و نیاز بازار، پلتفرمی را در خصوص بازیافت لوازم الکترونیکی فراهم کرده است. در این پلتفرم دستگاه‌های الکترونیکی قدیمی و بلااستفاده توسط تعمیرکاران بازسازی شده و قطعات از کار افتاده آنها به کارخانه‌های بازیافت ارسال می‌شود.

تا با به روزترین روش‌های حال حاضر و کمترین آسیب به محیط زیست دوباره به چرخه تولید بازگردانده شوند.