default

توضیحات بیشتر

استارتاپ «ست پلت» با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و پردازش آن‌ها، نقشه‌هایی را به کشاورزان و دیگر ذینفعان این صنعت می‌دهد که بتوانند مدیریتی هوشمند بر مزارعشان داشته باشند.

بسته نخست خدمات ما بر روی دامنه satplat.com، امکان وارسی مزارع خصوصا قطعات بزرگ را برای پایش تنش‌های رخ داده برای محصول را فراهم می‌آورد.

این سامانه در نقاط مختلف مزرعه وضعیت سلامتی، آبیاری و تغذیه گیاهان را در اختیار کشاورزان و مدیران مزارع سراسر ایران  را ارائه می دهد.

با کمک این سامانه و ترکیب آن با ابزارهای اتوماسیون کشاورزی و IoT می‌توان کشاورزی را هوشمند نمود و بهره‌وری مزارع را افزایش داد و مصرف نهاده‌‌ها را بهینه نمود.