default

توضیحات بیشتر

استارتاپ سینا طب شریف در حوزه تجهیرات پزشکی آغاز به کار کرده است و با طراحی ، ساخت و تجاری سازی محصولات کاربردی در جهت رفاه بیماران و پرسنل درمانی تلاش می کند .

یکی از محصولات این شرکت دستگاه fecal washing می باشد . این دستگاه نیاز به پوشک و نظافت بیمار توسط همراهان را برطرف می نماید و قادر است زمانی که عمل دفع  انجام شد بیمار را بدون مداخله افراد شستشو و تمیز نماید.

استفاده از این دستگاه موجب افزایش آسایش خانواده ها و پرسنل درمانی ، کاهش هزینه درمان در طولانی مدت و همچنین تکریم افراد ناتوان و معلول  می گردد .