default

توضیحات بیشتر

در شرایط فرآیندی دشوار، بسیاری از ابزارهای اندازه‌گیری با محدودیت‌هایی مانند دمای بالا، فشار زیاد یا سایر مشکلات روبه‌رو هستند که دقت اندازه‌گیری ارتفاع، چگالی و سطح تماس را کم می‌کنند. درصورتی‌که با این تکنولوژی دیگر این مشکلات وجود نخواهند داشت: این ابزارهای اندازه‌گیری پرتویی مبتنی بر پرتو افشانی، با استفاده از تکنولوژی گاما در سخت‌ترین شرایط اندازه‌گیری، نتایج دقیق و قابل اطمینانی ارائه خواهند داد.