default

توضیحات بیشتر

ما در گرافینا همواره با الهام از طبیعت و به کمک فن‌آوری به دنبال راهی برای آلاینده زدایی، تصفیه آب و هوا و محیط های عاری از عفونت هستیم.

 

حیات انسان نیازمند تنفس و تامین اکسیژن است و این امر روزانه توسط فرایند فتوسنتز توسط برگ درختان انجام می شود. با الهام گیری از برگ درختان و توسعه پوشش های پیشرفته، امکان تامین انرژی لازم برای انجام واکنش های شیمیایی مختلف در معرض نور مرئی وجود دارد.
پس از پوشش‌دهی سطوح و پارچه‌ها با “گرافینا”، این کارخانه های بسیار کوچک آلاینده زدایی، با جذب طیف‌های مختلف نور فعال گردیده و توانایی از بین بردن آلاینده‌های آلی (VOC)، باکتری‌ها و ویروس‌ها و تبدیل همگی آن‌ها به مولکول‌های بی‌ضرر مانند آب ، دی اکسید کربن و نیتروژن را دارا هستند.