default

توضیحات بیشتر

قبضینو به دنبال توسعه یک زیرساخت تجمیع کننده کلیه پرداخت‌های خرد و دیجیتال است. ابتدا کاربر پرداخت‌های دوره‌ای خود را در سیستم تعریف می‌کند. این پرداخت‌ها شامل موارد متنوعی نظیر پرداخت انواع قبوض،‌ انتقال وجه (برای مثال واریز پول توجیبی)، پرداخت اجاره خانه،‌ پرداخت شارژ ساختمان، پرداخت اقساط بانکی، شارژ ADSL، … می‌شود. در ادامه سیستم اقدام به تجمیع پرداخت‌های کاربر می‌کند و در تاریخ‌های مقرر مانند انتهای ماه به کاربر یادآوری می‌کند تا پرداخت‌های خود را انجام دهد. همچنین قابلیت کیف پول نیز در سیستم وجود دارد تا کاربر به سیستم این امکان را بدهد تا از کیف پول اقدام به پرداخت کند.

در مرحله کنونی استعلام کلیه قبوض خدماتی و جریمه رانندگی در سیستم پیاده‌سازی شده است و کاربر صرفاً یک‌بار اطلاعات مربوط به شماره پرونده قبوض خود را در سیستم وارد می‌کند و از ماه‌های آتی خود سیستم اطلاعات قبوض کاربر را استعلام کرده و پرداخت آن‌ها را به کاربر یادآوری می‌کند.