default

توضیحات بیشتر

مواد پیشرفته شریف (UniPolyMat) با هدف پاسخ دادن به نیاز صنایع کشور جهت تسهیل دسترسی به مواد نانوساختار جدید و فوم های پلیمری پیشرفته تاسیس شده است. با این امید که تسهیل دسترسی و توسعه استفاده از این مواد علاوه بر کاهش وابستگی های وارداتی، به اعتلای کیفیت زندگی در ایران عزیزمان کمک نماید. شعار ما “تلاش برای بهبود زندگی هم وطن” است.