default

توضیحات بیشتر

نینیکس، یک پرستار هوشمند بچه است که می‌تواند به شما کمک کند، هرجا که هستید از فرزند خود مراقبت کنید. بچه‌های ما شخصیت‌های مختلفی دارند؛ بنابراین، به‌جای استفاده از الگوهای استاندارد برای هشدار، نینیکس تجزیه و تحلیل سفارشی مختص کودک شما را فراهم می‌کند. نینیکس همچنین زنگ هشدار ۲۴ ساعته در نظر گرفته است تا از آن به عنوان پایش مستمر سلامت کودک خود بهره ببرید. با به‌روزرسانی اطلاعات پدر و مادر از وضعیت سلامت نوزادان خود، نینیکس استرس مراقبت از کودکان را کاهش داده و به والدین اجازه می‌دهد در کنار فرزند خود لذت ببرند. نینیکس به صورت مستمر، درجه حرارت پوست، الگوهای خواب و تنفس نوزادان را برای پیشگیری از سندروم مرگ ناگهانی پایش می‌کند. مراقبت از کودکان وظیفه یک نفر نیست؛ بنابراین نینیکس کمک خواهد کرد کل اعضای خانواده به صورت شبکه‌ای با یکدیگر در ارتباط باشند.