default

توضیحات بیشتر

هدف اصلی هویو خدمت‌رسانی به والدین دغدغه‌مند و فراهم کردن فضایی امن و شاد برای کودکان این مرز‌ و بوم است. از آنجا که آینده هر کشوری در دست کودکان است برآن شدیم تا با جمع کردن تیم زبده‌ای از دغدغه‌مندان این عرصه و متخصصان و کارشناس حوزه تربیت و آموزش، دغدغه همیشگی مادران را اندکی کاهش دهیم.