default

توضیحات بیشتر

ویش ورک، پلتفرم برون‌سپاری پروژه‌هایی می‌باشد که در حوزه‌های تکنولوژیکی بوده قابلیت برون‌سپاری outsourcing را دارا هستند. در پلتفرم ویش ورک، افراد به عنوان کارفرما می‌توانند پروژه‌های خود در زمینه‌های متفاوت اعم از ترجمه، طراحی گرافیکی، برنامه نویسی و غیره را به مناقصه گذاشته و فرد مورد نظر خود را جهت انجام این کار انتخاب نمایند. همچنین افراد تحت عنوان فریلنسر می‌توانند در مناقصه‌های متفاوت شرکت کرده و ثبت پیشنهاد انجام دهند و در صورت انتخاب شدن توسط کارفرما پروژه را انجام داده و بدون کسر شدن مبلغی تحت عنوان کمیسیون، پول پروژه ی خود را کسب نمایند. هدف ویش ورک در وهله ی اول ایجاد بستری مناسب برای کاهش هزینه‌های نیروی انسانی و برون‌سپاری پروژه‌ها و برگذاری مناقصه در بین نیروی متخصص در مکانی امن بوده و در وهله‌ی بعد سرویس دهی به فریلنسر‌های برتر و افرادی که تخصص در زمینه‌های نو را دارا می‌باشند در محیطی به دور از کار تمام وقت می‌باشد.