کارو

کودهای شیمیایی دوجانبه

زیمارتا

پلتفرم تخصصی بازیافت الکترونیک در ایران

آتی بوم

پلتفرم خدمات منزل

هجیتال

دستگاه سنجش سرعت انعقاد خون به صورت POCT

اتم

نسل جدید ضدعفونی کننده و تصفیه کننده

آسوده

نرم افزار مدیریت پروژه، پرسنل و همکاری تیمی و مدیریت کارها

رستینو

اراایه جدیدترین تکنولوژی¬ها بر بستر اسباب¬بازی¬ها جهت افزایش هوش کودکان و پایش سلامت روان

آویتا

مأموریت ما تولید، ارزش آفرینی و نو آوری در حوزه تجهیزات پزشکی و توانبخشی با تاکید بر بهبود زندگی انسانهاست

آیوتک

هوشمند سازی برای سازمان‌ها و ساختمان‌ها