قبضینو

قبضینو، سامانه استعلام و پرداخت هوشمند

مدتور

یک کلیک تا سلامتی

نیماد

تشخیص سلامت توسعه

مواد پیشرفته شریف

تولیدکننده نانو محصولات سازگار با طبیعت

شریف گرافینا

پوشش های ضدعفونت های مقاوم و واگیر دار

دیداب

ما عاشق توسعه تکنولوژی های خلاقانه هستیم

کریوت

مدیریت هوشمند و جامع ناوگان