کافه کارت

شبکه اجتماعی کافه‌های تهران

تیکام

پیام‌رسانی برای کسب‌وکار‌ها

ترجمیک

ترجمه تخصصی ، خدمات ترجمه متن، کتاب و مقاله